Nieuw tijdelijk toelatingskader – plenair debat 22 januari

Dinsdagavond vond het plenaire debat plaats over het TNO onderzoek naar de Stint. Dit onderzoek, een vernietigend rapport over de Stint, publiceerde TNO eind vorig jaar. Op alle zes onderzochte onderdelen kreeg het voertuig een dikke onvoldoende.

Tijdens het debat op 22 januari j.l., meldde Minister Cora van Nieuwenhuizen dat het Ministerie van Infrastuctuur en Waterstaat in februari met een nieuw tijdelijk toelatingskader zal komen voor ‘bijzondere bromfietsen’, waar de Stint onder valt. Dan wordt voor de fabrikant duidelijk welke aanpassingen nodig zijn om de elektrische bolderkar weer op de weg te krijgen. De Minister zal de aanbevelingen van TNO in het nieuwe tijdelijke toelatingskader verwerken. Tenslotte zullen steekproeven worden gedaan bij de fabrikant, volgen er duidelijke regels over toezicht en handhaving (o.a. jaarlijkse controles), wordt de fabrikant verplicht om (technische) wijzigingen door te geven en volgt een risicobeoordeling waarin de fabrikant aangeeft aan welke veiligheidseisen niet is voldaan en hoe het vereiste veiligheidsniveau vooralsnog wordt behaald.

Definitieve regelgeving

Definitieve regelgeving voor bijzondere bromfietsen komt later. Dat kan nog wel een aantal jaren duren. De Minister wil daarvoor onder meer onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid afwachten. Dan wordt er ook meer duidelijk of er helmplicht komt en of een rijbewijs of cursus nodig zal zijn om de bolderkar te besturen. Om dit verplicht te kunnen stellen, is nieuwe wetgeving nodig en dat kost tijd. De minister gaat proberen om wetgeving voor bijzondere bromfietsen Europees te regelen.

Constructieve houding

De Minister benadrukte tijdens het debat dat zij blij is met de constructieve houding van de sector en de goede gesprekken die zijn gevoerd met de branchevertegenwoordigers. De Minister wil dan ook met ons in gesprek blijven, over o.a. het gebruiken van veilige routes om de Stint veiliger te maken.

Lees ook ons bericht over de brief die we samen met BK en BOinK stuurde aan de Kamer ter voorbereiding van het plenaire debat op 22 januari.

Beantwoording vragen van de Commissie I&W

Antwoorden op de vragen gesteld door de Commissie voor I&W over het TNO-rapport over de Stint en het Toelatingskader bijzondere bromfietsen.

Deel dit nieuwsbericht