Rapporten met modelformulieren voor beoordeling kwaliteit kinderopvangorganisaties en buitenschoolse en gastouderopvang per 1 juli 2024

De modelrapporten zijn op de website van GGD-GHOR niet in te zien als gevolg van een technische fout.

Op onderstaande pagina vind je de rapporten met modelformulieren voor de beoordeling van de kwaliteit van kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en voorzieningen voor gastouderopvang in 2024. De modelformulieren geven een overzicht van de eisen aan de hand waarvan wordt getoetst.

Bekijk de Modelrapporten

Deel dit nieuwsbericht