Eind januari hebben we laten weten dat Sharon Gesthuizen vertrekt. Wij hebben Monique Vreeburg bereid gevonden de komende periode de voorzittersfunctie ad interim te vervullen. Wij zijn heel blij dat we zo snel een tijdelijke voorzitter hebben gevonden die veel relevante ervaring met zich meebrengt.

Monique startte haar carrière in de kinderopvang in 2004 als directeur van Stichting Kinderopvang Maassluis, een organisatie die zowel kinderopvang, buitenschoolse opvang als peuterspeelzaalwerk bood. Monique heeft in deze tijd de samenwerking met het onderwijs tot speerpunt gemaakt. Deze samenwerking resulteerde in de totstandkoming van drie IKC’s waarin kinderopvang en onderwijs nauw samenwerkten. Een volgende stap was een fusie met het openbaar onderwijs waardoor de ontwikkeling van kinderen nog verder kon worden gestimuleerd en geoptimaliseerd dankzij een doorlopende ontwikkellijn van 0-12 jaar. Ouders konden hierdoor zorg en werk op een ontspannen manier combineren. De laatste drie jaar heeft Monique als zelfstandige diverse interim opdrachten gedaan op het snijvlak van kinderopvang en onderwijs.

Monique werkt vanuit een maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef. Naast de doorgaande ontwikkellijn waar zij zich voor inzette, staat maatschappelijke kinderopvang voor haar voor brede toegankelijkheid van professionele kinderopvang voor alle kinderen. De missie van de BMK is haar op het lijf geschreven. Monique verheugt zich erop zich de komende maanden in te gaan zetten in samenwerking met partners en stakeholders, voor het maatschappelijk gedachtegoed en de uitvoering van de plannen van de BMK.

Monique is benoemd zolang de zoektocht naar een nieuwe vaste voorzitter gaande is.

Deel dit nieuwsbericht