Sinds half april, stelde het kabinet zelftesten beschikbaar aan personeel van de kinderopvang en het primair onderwijs, en aan personeel en leerlingen en studenten van het voortgezet, middelbaar beroeps- en hoger onderwijs. Voor al deze groepen was het advies zichzelf tweemaal per week preventief te testen, om ongemerkte virusverspreiding zo veel als mogelijk te voorkomen, en zo de continuïteit van het onderwijs en de kinderopvang te borgen.

Het kabinet heeft het gebruik van het het zelftesten, de ervaringen hiermee en de motivatie bij het zelftesten laten monitoren in alle bovengenoemde sectoren.

De onderzoeksrapportage is inmiddels aan de Kamer aangeboden door de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het onderzoek is uitgevoerd door Oberon.

Volgens de meeste kinderopvangorganisaties die geïnterviewd werden, is de belangrijkste meerwaarde van zelftesten het snel kunnen opsporen van besmettingen en zo het voorkomen van een grotere uitbraak. Een aantal keer wordt hierbij ook genoemd dat het handig is dat bij lichte klachten of een andere aanleiding direct getest kan worden.

De uitkomsten worden meegenomen in het vervolgbeleid en de communicatie rondom de inzet van zelftesten.

Download de Monitor zelftesten in onderwijs en kinderopvang

Pagina 11-26 resultaten kinderopvang:

-informatievoorziening,

-beschikbaarheid en distributie,

-preventief gebruik zelftesten,

-ervaren opbrengsten zelftesten.

Deel dit nieuwsbericht