Onderzoek onder maatschappelijke kinderopvang aanbieders

De Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) heeft onder haar leden, aanbieders van maatschappelijke kinderopvang, een onderzoek gedaan naar de tarieven voor 2019. Dit zijn kinderopvangaanbieders die allemaal de kwaliteit van de opvang centraal stellen en niet het maken of verhogen van winst. Onze leden handelen vanuit de visie dat kinderopvang moet draaien om de ontwikkeling van het kind.

Uit dit onderzoek komt een beeld naar voren dat bij een meerderheid van onze leden de netto maandlasten voor ouders redelijk gelijk blijven. De uurtarieven van deze organisaties liggen onder of op het fiscaal maximum voor 2019 dat de overheid heeft gesteld zodat de toegankelijkheid van kinderopvang niet in het geding komt. Een minderheid van onze leden geeft aan dat zij te maken hebben met dusdanige kosten dat hun tarieven voor 2019 boven het fiscaal maximum voor 2019 uitkomen.

Kwaliteitsinvesteringen en personeelskosten
Kosten voor kinderopvang in 2018 zijn gestegen als gevolg van o.a. de kwaliteitsinvesteringen IKK. Zo moeten er vanaf 1 januari 2019 meer pedagogisch medewerkers ingezet worden voor babyopvang en zijn er hogere investeringen van opvangaanbieders in scholing en coaching. Daarnaast zorgen de afspraken in de CAO omtrent loonstijging en indexering ervoor dat de kosten stijgen in 2019. Het leven is duurder geworden in 2018 en zeker in grotere steden, als gevolg van de verhoogde huisvestingskosten. De overheid gaat ook meer vergoeden in 2019 aan ouders (door middel van de Kinderopvang Toeslag tabellen op basis van het inkomen van ouders ) en daarom zullen de netto maandlasten van ouders niet noemenswaardig stijgen. Maar niet in alle gevallen dekt de aanpassing van deze overheidstabellen deze stijging volledig.

Apart baby-tarief
BMK-voorzitter Sharon Gesthuizen: “We steunen als BMK de nieuwe kwaliteitsregels en werken graag mee aan een goede uitvoering daarvan. Tegelijkertijd hebben we bij de staatssecretaris aangegeven dat we verwachten dat op een behoorlijk aantal plekken de tarieven zullen stijgen; vooral door de nieuwe beroepskracht-kind-ratio, waardoor meer medewerkers nodig zijn voor minder baby’s.” De compensatie die de regering biedt aan organisaties voor de stijgende kosten is op sommige plekken niet genoeg. De BMK heeft meermaals onder de aandacht gebracht dat een apart babytarief daarvoor de beste oplossing zou zijn. Daarmee krijgen opvangorganisaties die veel baby’s opvangen, méér vergoed dan degenen die geen of heel weinig babyplekken hebben.

Netto maandlasten voor ouders
Door middel van online rekentools op de websites van onze leden kunnen ouders hun netto maandlasten in 2019 uitrekenen. Dit geeft hen een goed beeld van wat zij voor 2019 kunnen verwachten als het om kinderopvang gaat. Net als met de berekening van hypotheeklasten zijn de netto maandlasten bepalend en niet de bruto bedragen. Wij verwachten dat het merendeel van deze gezinnen er niet op achteruit gaat maar in 2019 vergelijkbare netto maandlasten aan kinderopvang heeft omdat maatschappelijke kinderopvang aanbieders toegankelijkheid van kinderopvang voorop stellen.

Deel dit nieuwsbericht