Er is onduidelijkheid ontstaan over de noodopvang en het wel of niet toelaten van verkouden kinderen. We hebben hierover voor de zekerheid navraag gedaan bij het ministerie van SZW. AJN Jeugdartsen Nederland heeft dezelfde vraag aan het RIVM gesteld. Beide partijen bevestigen dat vooralsnog de regels ongewijzigd zijn.
– Zie ook de informatie onderaan deze pagina (Rijksoverheid).
– Inmiddels is dit ook duidelijk vermeld op de pagina met informatie voor ouders over kinderopvang en basisonderwijs.

Beslisboom
Met de beslisboom kan vervolgens per geval worden bepaald of een kind kan komen of niet. De meest recente beslisboom is van 2 december jl.
Download de beslisboom.

Testbeleid
Het OMT heeft het kabinet onlangs geadviseerd om kinderen onder de 12 jaar ook te testen bij klachten. Het RIVM heeft eerder al aangegeven dat kinderen met klachten ook getest kunnen worden en dat is daarom ook al opgenomen in de beslisboom van 2 december jl. Het verzoek om kinderen met (alleen) verkoudheidsklachten te laten testen is nu dringender. Daarom zullen we in de volgende versie van de beslisboom de tekst in het blok ‘Wanneer een kind laten testen’ aanpassen. Gezien het feit dat deze wijziging niet van wezenlijke invloed is op de beslisboom hebben we besloten nu geen nieuwe versie te publiceren.  Mochten er de komende tijd wezenlijke wijzigingen zijn in het beleid van het RIVM die invloed hebben op de beslisboom, dan zullen we de beslisboom uiteraard aanpassen.

Let op!
Mochten er de komende tijd wijzigingen zijn t.a.v. het aangepaste testbeleid en/of het brengen van verkouden kinderen dan passen we het protocol aan.

Deel dit nieuwsbericht