Afgelopen periode bleek in de sector onduidelijkheid te bestaan over hoe om te gaan met de kosten van studiedagen, sluitingen (1 dag of een langere periode) van de kinderopvang en het facturen hiervan aan ouders en de kinderopvangtoeslag. De branchepartijen BMK, BOinK, Voor Werkende Ouders, BK en BVOK zijn gezamenlijk in gesprek gegaan met directie Kinderopvang van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Hierop is vervolgens een verhelderende reactie geformuleerd door Minister Van Gennip en haar ministerie. Dit heeft zij ook besproken met de branchepartijen in een bestuurlijk overleg op 14 december jl.:

Enige uitzondering: officiële feestdagen
De kinderopvang mag alleen factureren over momenten waarop de opvang open is, met uitzondering van officiële feestdagen, zoals vastgelegd in de wet*.
Een kinderopvanglocatie/-organisatie die gesloten is wegens een studiedag (van de kinderopvang zelf) of tijdens een zelfgekozen sluitingsperiode, bijvoorbeeld tussen Kerst en Oud & Nieuw of in de zomervakantie, biedt op die dag geen opvang aan en kan die dag dus niet in rekening brengen bij ouders door uren te facturen over die dagen. Kosten die een kinderopvang maakt voor studie/scholing in het kader van professionalisering maken onderdeel uit de van de totale kosten van kinderopvang en worden via die route verdisconteerd in de uurprijs.

Geen recht op Kinderopvangtoeslag
Ouders hebben geen recht op Kinderopvangtoeslag over uren die zij niet hebben betaald. Ook als ouders deze uren onverhoopt wél betalen, mogen zij daarover geen kinderopvangtoeslag aanvragen: er staat immers geen daadwerkelijk afgenomen opvang tegenover. Onterecht ontvangen toeslag zal door ouders moeten worden terugbetaald aan Toeslagen.

* Ten aan zien van de feestdagen: officiële feestdagen zijn de uitzondering op de regel dat kinderopvangorganisaties enkel uren mogen factureren waarop de opvang is geopend (dus daar valt Sinterklaas of de periode tussen Kerst en Oud & Nieuw niet onder). Zie voor een publicatie van de nationale feestdagen de website van de Rijksoverheid

Deel dit nieuwsbericht