Samen leren over het toepassen van de meldcode in de kinderopvang

Augeo ontwikkelde een nieuw digitaal pakket boordevol oefenmaterialen over de meldcode. Pedagogisch professionals in de kinderopvang hebben geleerd de stappen van de meldcode te volgen wanneer zij zich zorgen maken om een kind. Maar in de praktijk blijkt er weinig gelegenheid om ervaring op te doen of weinig tijd om te oefenen. Hierdoor blijven belemmeringen en onzekerheid een rol spelen. Met de Meldcode-oefenmaterialen van Augeo Foundation kun je sámen oefenen op allerlei manieren.

Het unieke van dit pakket is dat je sámen aan de slag gaat, dat de werkvormen zeer divers zijn en dat het pakket enorm uitgebreid is. Het hele jaar door kun je er met je team mee aan de slag. Door oefening en herhaling worden eventuele belemmeringen om in actie te komen weggenomen. Ook worden pedagogisch medewerkers zich zo nog meer bewust van de belangrijke rol die zij kunnen spelen in het steunen van kinderen (en ouders) die thuis veel meemaken. In het onderdeel ‘veerkracht versterken’ wordt hier daarom ook aandacht aan besteed.

Samen leren en oefenen
Het nieuwe pakket is bedoeld voor trainers (locatiemanagers, aandachtsfunctionarissen, pedagogisch coaches) zodat zij met het team aan de slag kunnen. Op verschillende – heel praktische ─ manieren komen de volgende thema’s aan de orde: bewustwording, signaleringsvaardigheden, gespreksvaardigheden met kind en ouder en veerkracht versterken. Je kan oefeningen los volgen, of er een aantal combineren. Sommige oefeningen herhalen basiskennis, bij andere ga je meer de diepte in.

Meer weten over het de Meldcode-oefenmaterialen?
Het pakket met de Meldcode-oefenmaterialen is onderdeel van een scholingslidmaatschap dat op maat gemaakte en vooral relevante online cursussen bevat voor de kinderopvang, integrale kindcentra en gastouderorganisaties. Naast dat de materialen in een lidmaatschap beschikbaar zijn, kunnen de oefenmaterialen ook via de online catalogus aangeschaft worden.
Meer over de Meldcode-oefenmaterialen, lees je hier.

Over Augeo Foundation
Augeo Foundation wil dat kinderen met liefde en in veiligheid opgroeien. Daarom versterken we professionals, beleidsmakers en vrijwilligers om kindermishandeling en huiselijk geweld zo snel en doeltreffend mogelijk aan te pakken. Met online scholing en ervaringen van de Jongerentaskforce versterken we professionals. We organiseren steun voor kinderen, en doen samen met gemeenten onderzoek naar de aanpak van kindermishandeling. Samen geven we kindermishandeling geen toekomst. www.augeo.nl

Deel dit nieuwsbericht