Versie 7 januari 2021

In deze laatste versie is de tekst onder vraag 4 aangepast (geel gearceerd):

Opnemen in tijd of geld? De medewerker neemt het levensfasebudget op in de vorm van verlof en dus in de vorm van tijd. Dit betekent:
-Tijdens de opname van het levensfase verlof betaalt de werkgever de opgenomen uren uit tegen het uurloon zoals dat geldt op het moment van opnemen. De medewerker bouwt over dit salaris vakantietoeslag en eindejaarsuitkering op (…)

Aanpassing 16 december 2020
In vraag 3 van de originele versie van het infosheet Levensfasebudget gaven we aan dat we over dit punt in gesprek zijn met de Belastingdienst.

Inmiddels hebben we bericht ontvangen van de Belastingdienst: de Belastingdienst heeft bevestigd dat er geen belaste aanspraak ontstaat op het moment dat een vrijgestelde aanspraak op verlof wordt omgezet in levensfasebudget. En dat de pseudo eindheffing niet van toepassing is omdat niet uitsluitend wordt gespaard voor opname voorafgaand aan pensioen.

Het antwoord in de handreiking is hierop aangepast. De uitspraak van de Belastingdienst kun je hier vinden.

Daarnaast hebben we het antwoord op vraag 1 iets aangepast.

Het Levensfasebudget
In de cao Kinderopvang 2020-2021 is een nieuwe regeling geïntroduceerd: het levensfasebudget. Deze regeling is vastgelegd in artikel 7.4 van de cao. Medewerkers mogen jaarlijks hun verlofbudget (bovenwettelijk verlof) toevoegen aan het levensfasebudget. Daarnaast mag een medewerker extra gewerkte uren of plus uren toevoegen aan het levensfasebudget. Dit kan tot een maximum van twee keer de arbeidsduur per week (bij een fulltime arbeidsduur dus 72 uur). Per jaar kan in totaal maximaal 138 uur (66 uur + 72 uur) worden toegevoegd.

De medewerker kan dit gespaarde levensfasebudget opnemen tijdens een periode van onbetaald verlof zoals: ouderschapsverlof, zorgverlof, verlof voor mantelzorg, wekelijks of tijdelijk minder werken om de werkbelasting te verminderen, sabbatical leave of voorafgaand aan pensioen.

Een handig overzicht
Hoe geef je als werkgever uitvoering aan het levensfasebudget? Om werkgevers hierbij op weg te helpen, is deze handreiking ontwikkeld. Het is een dynamisch document. Enkele uitvoeringsvraagstukken worden ondertussen met de vakbonden, PFZW en de Belastingdienst overlegd. Zodra er nieuwe informatie is, wordt de handreiking aangevuld.

Aanvullingen? Vertel het ons!
Heb je aanvullingen op of zie je verbeterpunten in de handreiking? Laat het ons weten. Samen komen we verder.

Download hier de BMK infosheet – Handreiking Levensfasebudget (versie 7 januari 2021)

Deel dit nieuwsbericht