Nieuwe brochure toezicht en handhaving kinderopvang

GGD GHOR Nederland geeft in een vernieuwde brochure een overzicht van de belangrijkste eisen waar een kinderopvangorganisatie aan moet voldoen. De brochure is bedoeld voor (nieuwe) houders in de kinderopvang. De folder zet eenvoudig uiteen aan welke eisen kinderopvangorganisaties moeten voldoen vanuit de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

Ook biedt de folder informatie over hoe het toezicht en de handhaving in de kinderopvang is georganiseerd en wat de taken en verantwoordelijkheden van de GGD en de gemeente zijn.

Bekijk de brochure.

Deel dit nieuwsbericht