Er is een nieuwe brochure ontwikkeld voor (nieuwe) houders in de kinderopvang.

Deze brochure geeft de houder een overzicht van de belangrijkste eisen waar een (nieuwe) kinderopvangorganisatie aan moet voldoen vanuit de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Daarbij gaat de brochure in op de taken en verantwoordelijkheden van de GGD en de gemeente.

 

Nieuwe brochure Toezicht en Handhaving in de Kinderopvang

Deel dit nieuwsbericht