Per 1 juli 2022 wordt het wettelijk brutominimumloon (WML) verhoogd van € 1.725,00 naar € 1.756,20 per maand.
In de Cao Kinderopvang was tot 21 oktober 2015 in bijlage 3, artikel 4, opgenomen dat de salarisnummers 1 en 11 van de Instroombanen gekoppeld zijn aan dit WML. Per die datum is deze tabel uit de cao gehaald, omdat de ID-functie nauwelijks voorkomt. De tabel zelf blijft wel beschikbaar.

Het bedrag bij salarisnummer 1 in onderstaande tabel is het bedrag van het geldende WML. Het bedrag bij salarisnummer 11 is 130% van het WML. Het WML wordt elk half jaar aangepast.
De bedragen bij de salarisnummers 2 tot en met 9 komen overeen met de bedragen uit de cao, vermeld bij de betreffende salarisnummers in de salaristabel bij 36 uur. Dit betreft de bedragen uitgaande van de overeengekomen loonsverhoging in de cao van 1,0% per 1 juli 2022.

Bekijk de ID-salarissen per 1 juli 2022 (in euro’s per maand).

Deel dit nieuwsbericht