In kinderopvang is behoefte aan flexibiliteit. Als werkgever heb je op sommige momenten heel veel werk voor je medewerkers, en op andere momenten juist minder. Soms moeten medewerkers extra werken omdat collega’s ziek zijn. De jaarurensystematiek geeft je bij het maken van je roosters meer mogelijkheden om met deze situaties om te gaan. Medewerkers werken niet elke week hetzelfde aantal uur. Je kunt daarin variëren.

In de cao staan de regels van de jaarurensystematiek beschreven. Maar hoe voer je die nu precies uit? En hoe zorg je dat je medewerkers er ook achter staan? In deze brochure geven we een verdere toelichting op de cao-regels. Ook vind je tips die je helpen bij een soepele invoering.

De brochure is geactualiseerd naar aanleiding van de nieuwe cao-afspraken, namelijk:

Afspraken vanaf 1 januari 2022

Dagopvang
Werkt de medewerker alleen in de dagopvang? Dan mag het saldo van het aantal plus-uren en min-uren nooit meer zijn dan het afgesproken gemiddeld aantal uur per 2 weken. Dit geldt voor het hele kalenderjaar.

Buitenschoolse opvang en peuteropvang
Werkt de medewerker ook in de buitenschoolse opvang of in de peuteropvang? Of werkt zij alleen in de buitenschoolse opvang of de peuteropvang? Dan mag het saldo van het aantal plus-uren en min-uren nooit meer zijn dan het afgesproken gemiddeld aantal uur per maand. Dit geldt voor het hele kalenderjaar.

Handige links

Download hier de brochure over de jaarurensystematiek.

Cao Kinderopvang: jaarurensystematiek

Deel dit nieuwsbericht