Dinsdag 15 februari heeft het kabinet tijdens de persconferentie aangekondigd dat er met ingang van 25 februari nieuwe versoepelingen ingaan. Deze wijzigingen zijn door het RIVM uitgewerkt en vervolgens door het ministerie van SZW en de branchepartijen vertaald in het protocol kinderopvang en corona.

Het protocol is aanzienlijk uitgedund en heeft een nieuwe lay-out. In het protocol zelf is aangegeven op welke plekken het protocol is gewijzigd, er is dus geen versie met gele arcering meer.

De belangrijkste wijziging in deze versie:

  • De 1,5 meter maatregel komt te vervallen; zo ook looproutes e.d. Ook hiervoor geldt dat de maatregel komt te vervallen maar het advies is om elkaar wel de ruimte te blijven geven.

Zwanger?
Het advies voor zwangere medewerkers (28 weken en verder) blijft gelden. Dit betekent nog steeds dat geadviseerd wordt om voor zwangere medewerkers andere, passende werkzaamheden te organiseren. De sector en het ministerie zijn hierover in gesprek met het RIVM, maar vooralsnog lijken hierin geen versoepelingen plaats te vinden.

Taxivervoer
In het openbaar vervoer blijft de mondkapjesplicht van kracht, dit geldt ook voor het halen en brengen naar kinderopvang en schoollocaties d.m.v. taxivervoer.

Ouders
In principe zijn ouders weer welkom in de locaties en op de groep. Het is echter aan de organisaties hoe zij hier invulling aan geven en hoe zij hierover afspraken maken met de ouders. Een organisatie kan dus ook anders besluiten.

Download het protocol
Omdat het niet wenselijk is dat er allerlei versies van het Protocol Kinderopvang ontstaan omdat organisaties dit protocol – opgesteld door de branchepartijen en het Ministerie van SZW en in lijn met de richtlijnen van het RIVM- omvormen tot een protocol specifiek voor de eigen organisatie, publiceren we het protocol nu in PDF. Zo blijft het protocol met de algemeen geldende richtlijnen voor de sector in stand.

Download het protocol kinderopvang 25 feb 2022 (pdf)

Download de visual van de Rijksoverheid met alle aanpassingen de komende dagen/weken:

Deel dit nieuwsbericht