Het Kabinet heeft het OMT advies overgenomen om de quarantaine voor kinderen jonger dan 4 jaar te laten vervallen, ongeacht of zij huishoud- of nauw contact zijn, omdat deze kinderen een erg kleine rol spelen in de transmissie van het coronavirus.

De gezamenlijke branchepartijen hebben met het Ministerie van SZW het protocol kinderopvang aangepast conform deze nieuwe versoepeling.

Tijdens de 10 dagen na het contact met de besmettelijke persoon is het advies voor deze kinderen wel om contact met personen met een verhoogd risico op ernstig verloop, te vermijden. En om bij het ontstaan van (milde) klachten thuis te blijven en te testen via de GGD. Dit beleid gaat in per vrijdag 15 oktober 2021.

De quarantaineadviezen zoals die nu binnen het Bron en contactonderzoek (BCO) gelden voor kinderen van 4 t/m 12 jaar blijven gehandhaafd vanwege de huidige epidemiologische situatie en onzekerheid over de toename van infecties, ziekenhuis- en IC-opnames voor de komende periode.

Download het protocol versie 25 sep 2021 -met wijzigingen (geel gearceerd)

Download het protocol versie 25 sep 2021

Deel dit nieuwsbericht