Verruiming aantal uren kinderopvang in toeslagjaar 2020
Het aantal uren waarvoor ouders kinderopvangtoeslag kunnen krijgen, wordt voor toeslagjaar 2020 met terugwerkende kracht verruimd. Hiermee wordt voorkomen dat ouders die als gevolg van de coronacrisis minder uren hebben gewerkt in de problemen komen.De hoogte van de kinderopvangtoeslag is van een aantal aspecten afhankelijk. Eén van die aspecten is het aantal gewerkte uren van de ouder(s). Hoe hoger het aantal uren dat de ouder(s) werken, hoe hoger het aantal uren kinderopvang waarvoor zij kinderopvangtoeslag kunnen ontvangen.
Meer informatie

Tegemoetkoming ouders voor doorbetalen kinderopvangfactuur tijdens sluitingsperiode
Ouders ontvangen van de overheid een tegemoetkoming voor de eigen bijdrage die zij hebben doorbetaald terwijl de kinderopvang verplicht gesloten was. Tijdens de sluitingsperioden is aan ouders immers de oproep gedaan hun reguliere facturen door te betalen. Zo behouden zij hun plek op de kinderopvang en hun eventuele kinderopvangtoeslag. Daarnaast werden kinderopvangorganisaties op die manier voorzien in de nodige financiële continuïteit, inclusief de mogelijkheid om noodopvang aan te bieden. Er is sprake van drie verschillende doelgroepen:

  1. Ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen
    Deze ouders hebben voor de eerste sluitingsperiode (voorjaar 2020) reeds een tegemoetkoming ontvangen. Ook de tweede tegemoetkoming zal door de SVB automatisch worden overgemaakt naar ouders die tijdens de sluitingsperiode kinderopvangtoeslag hebben ontvangen. De tegemoetkoming wordt gebaseerd op de gegevens die bij Toeslagen bekend zijn voor de kinderopvangtoeslag. Ouders hoeven dus zelf geen aanvraag te doen. U hoeft uw kinderopvangtoeslag niet vanwege de sluiting aan te passen. Wel is het altijd belangrijk om uw kinderopvangtoeslaggegevens bij de Belastingdienst over uw reguliere gebruik actueel te houden. Bijvoorbeeld als het aantal uren in uw contract verandert of als uw inkomen verandert. De planning is dat de tegemoetkoming in april wordt uitbetaald. Dit is echter afhankelijk van hoe snel de BSO weer open gaat.
  2. Ouders met een overheidsbijdrage o.b.v. gemeentelijke regelingen
    Ouders die voor de kinderopvang een financiële bijdrage ontvangen op basis van gemeentelijke regelingen (VE, SMI, kortdurend peuteraanbod) krijgen net als voor de eerste sluitingsperiode een tegemoetkoming via hun gemeente. Gemeenten krijgen hiervoor budget van de Rijksoverheid.
  3. Personen die de kinderopvang volledig zelf betalen zonder overheidsbijdrage
    Ook aan deze doelgroep is gevraagd om de factuur van de kinderopvang door te betalen. Tegelijkertijd wacht deze doelgroep helaas ook nog op een tegemoetkoming voor de sluiting van de kinderopvang in het voorjaar van 2020. Zij kunnen binnenkort voor beide sluitingsperioden tegelijkertijd een tegemoetkoming aanvragen bij de SVB, onder andere door de betaalde kinderopvangfacturen aan te leveren. Het aanvraagproces is nodig omdat de Rijksoverheid niet over gegevens van het kinderopvanggebruik van deze personen beschikt. Dit proces neemt daarom meer tijd in beslag dan de uitbetaling aan ouders met kinderopvangtoeslag.  Naar verwachting zal het aanvraagloket bij de SVB per 1 mei 2021 openen. Deze planning is wel afhankelijk van hoe snel de BSO weer open gaat. We beseffen dat het vervelend is voor mensen dat ze nog langer moeten wachten op hun tegemoetkoming en vragen om hun begrip daarvoor.

Meer informatie

Het testen van kinderen
Nu de basisscholen en de kinderopvang weer open zijn, komt het vaker voor dat kinderen worden getest. Dit gebeurt bijvoorbeeld als een kind in quarantaine zit omdat een klas- of groepsgenootje COVID-19 heeft.

Ouders bepalen altijd zelf of zij hun kind willen laten testen. We kunnen ons voorstellen dat er vragen zijn over het testen van kinderen. Wanneer is het nodig? Waarom is het nodig? Hoe gaat dat testen in zijn werk? Welke testmethode wordt er gebruikt? GGD GHOR NL beantwoordt deze vragen in dit artikel.
Meer informatie

Poster voorzorgsmaatregelen geactualiseerd
poster met voorzorgsmaatregelen voor de kinderopvang is geactualiseerd voor de (gedeeltelijke) heropening van de kinderopvang.. Kinderopvanghouders kunnen de poster op hun locatie ophangen, om ouders en verzorgers hierover te informeren. Zo kunnen kinderen weer op een veilige manier naar de opvang.
Download de poster direct via deze link

Deel dit nieuwsbericht