Gedurende de kerstvakantie (21 december t/m 3 januari 2021) zijn de KDV’s en de BSO’s alleen geopend voor noodopvang voor ouders die werken in een cruciaal beroep. Deze ouders krijgen opvang conform hun reeds eerder gemaakte contractafspraken.

We ontvangen  signalen dat een deel van de locaties gesloten zijn tijdens (een deel van) de kerstvakantie. Ouders met een cruciaal beroep kunnen daardoor in de problemen komen met hun noodopvang. Indien deze situatie zich voordoet doet de BMK, samen met de Brancheorganisatie Kinderopvang en BOinK, een dringend beroep op haar leden deze ouders te helpen.

Ga in overleg met ouders en collega-ondernemers en probeer de noodopvang tijdelijk bij een andere kinderopvangorganisatie, die wel open is, onder te brengen.

Deel dit nieuwsbericht