Bij kinderopvang en scholen zijn zorgen over kwetsbare kinderen, kinderen die extra zorg en ondersteuning hebben, kinderen die met een sociaal medische indicatie gebruik maken van de kinderopvang, kinderen in onveilige gezinssituaties etc. Niet alle kinderen worden nu bereikt.

In een brief aan de Kamer over de continuïteit van het basis- en voortgezet onderwijs heeft minister Slob van onderwijs op 20 maart jl. opgeroepen om aandacht te houden voor kinderen in een kwetsbare positie, bijvoorbeeld leerlingen die geen faciliteiten hebben voor onderwijs op afstand; leerlingen die thuis meer begeleiding nodig hebben en leerlingen voor wie thuis geen veilige basis is.

Deze oproep is door veel veiligheidsregio’s opgenomen in hun noodverordening. Onder het Artikel “Verboden openstelling onderwijsinstellingen” staat dat (o.a.) “kleinschalig georganiseerde begeleiding van leerlingen voor wie vanwege bijzondere problematiek of moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is”.

Onder het artikel dat betrekking heeft op de verboden openstelling van kinderopvang, was echter niet opgenomen dat deze ook open kon zijn voor kinderen in de leeftijd 0-4 jaar, met een bijzondere problematiek of moeilijke thuissituatie .

Op aandringen van BMK en BK is de aanwijzing voor de veiligheidsregio’s nu zodanig aangepast dat gemeenten nu ook voor 0-4 jarigen maatwerk kunnen leveren. Dit gebeurt in overleg met de kinderopvang en bijvoorbeeld Veilig Thuis. Kwetsbare kinderen kunnen dus opgevangen worden in de noodopvang als dat voor hen nodig/wenselijk is.

In de praktijk gebeurde dit natuurlijk al, bijvoorbeeld voor kinderen met een sociaal medische indicatie. Maar met deze aanwijzing voor de veiligheidsregio’s is er nu zekerheid gegeven dat de noodopvang inderdaad voor deze groep hele jonge kinderen tussen 0 en 4 jaar beschikbaar kan zijn.

Deel dit nieuwsbericht