De branchepartijen ontvangen signalen dat in sommige gemeenten 24/7 noodopvang wordt georganiseerd door kinderen op te vangen op het woonadres van een beroepskracht of dat een beroepskracht bij een vraagouder kinderen opvangt. Wij adviseren kinderopvangorganisaties nadrukkelijk hieraan niet mee te werken. We begrijpen goed dat deze vorm van noodopvang voortkomt uit de behoefte om daar waar mogelijk de ouders die werken in cruciale beroepen te ondersteunen, maar de risico’s zijn onaanvaardbaar hoog.

Het uitgangspunt is dat de noodopvang zoveel mogelijk plaatsvindt op een bestaande, in het LRK geregistreerde voorziening voor kinderopvang of gastouderopvang. Noodopvang kan onder omstandigheden ook op een niet geregistreerde locatie plaats vinden (zoals een school). Die moet dan wel bij de gemeente bekend zijn als noodopvanglocatie. Opvang door een beroepskracht bij zichzelf thuis is niet mogelijk. Deze opvang brengt onaanvaardbare risico’s met zich mee voor de (emotionele) veiligheid en de gezondheid van kinderen. Denk bijvoorbeeld aan het vier-ogenprincipe, de mogelijke aanwezigheid van niet in het personenregister geregistreerde huisgenoten en de brandveiligheid.

Deel dit nieuwsbericht