Ouderorganisatie waarschuwt voor groeiende wachttijden kinderopvang

Het NRC bericht op 28 juli over de groeiende wachtlijsten in de kinderopvang. BOinK ziet vooral de wachtlijsten in de Randstad toenemen als gevolg van het tekort aan personeel en kinderdagverblijven.

Boink legt de oorzaak bij het “jojobeleid van de overheid”. Eerst werd er vanaf 2010 bezuinigd op de kinderopvangtoeslag waardoor locaties gesloten zijn en er te weinig nieuw personeel bij is gekomen. Inmiddels is er weer meer geld beschikbaar voor kinderopvangtoeslag maar lopen de wachtlijsten op vanwege het tekort aan locaties, aldus Gjalt Jellesma van BOinK. In sommige gebieden is de wachttijd gegroeid tot meer dan een jaar. Boink heeft geen cijfers over de toegenomen wachttijd maar krijgt “signalen uit het hele land”, al is de wachttijd het grootst in de Randstad. “Vooral Amsterdam en Utrecht kampen met grote wachtlijsten.”

Meer kinderen naar opvang

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid liet vorige maand weten dat steeds meer ouders gebruikmaken van opvang. In het eerste kwartaal van dit jaar gingen 62.000 meer kinderen naar kinderdagcentra, buitenschoolse opvang of gastouderopvang dan in dezelfde periode vorig jaar. In deze periode bleef het aantal kinderopvanglocaties vrijwel stabiel, aldus het ministerie.

De Sociaal-Economische Raad (SER) adviseerde in 2016 alle ouders van kinderen van 2 en 3 jaar oud in Nederland recht te geven op 16 uur kinderopvang per week. In dit advies hekelde de SER het beleid van de overheid en schreef dat het kabinet moet toewerken naar “een stabiel en betaalbaar systeem (…) dat het jojobeleid van de afgelopen jaren tegengaat”.

 

Deel dit nieuwsbericht