Steeds meer Oekraïense vluchtelingen komen Nederland binnen. Iedereen zoekt naar manieren om deze mensen zo goed mogelijk op te vangen. Kinderopvang is een actieve lokale partner rondom het kind.  Diverse partijen uit de sector kinderopvang vertalen de actuele ontwikkelingen naar wat dit betekent voor onze opdracht.

Wat is hier onze verantwoordelijkheid en wat kunnen wij doen zodat de vluchtelingkinderen zich veilig weten, erbij kunnen horen en blijven genieten van optimale kansenontwikkeling?

BMK, BK, MinSZW, VNG, GGD GHOR en het NJI zoeken elkaar op, zodat we een elkaar-versterkende opvangomgeving kunnen vormen. De gemeente heeft hier wat ons betreft een regierol in. We onderscheiden in dit traject 3 invalshoeken:

  1. De praktische/bedrijfsvoering aspecten
  2. De pedagogisch/didactisch aspecten
  3. De rol van de kinderopvang en de dilemma’s waar je mee te maken krijgt bij de opvang van vluchtelingkinderen

In het artikel gaan we in op de eerste invalshoek: de praktische/bedrijfsvoering aspecten.  In de komende week voegen wij artikelen toe aan het document over de invalshoeken 2 en 3.

Er zijn veel vragen te beantwoorden in de zoektocht naar benodigde middelen en voorwaarden. We zetten de belangrijkste vragen en antwoorden op een rij.

Deel dit nieuwsbericht