Het Outbreak Management Team (OMT) onderzoekt of een verlenging van de  kerstvakantie kan bijdragen aan minder corona-besmettingen. Dit staat in een tussenadvies van het OMT, zo berichten onder meer RTL en NOS. Dit leidt dan mogelijk tot meer vraag naar kinderopvang in die periode.

Naar aanleiding van het aangekondigde OMT-onderzoek om scholen eventueel een week langer dicht te houden, hebben BMK en BK in reactie op vragen van de media laten weten:

‘Alle kinderopvangorganisaties doen er al sinds het uitbreken corona alles aan om ouders te ontlasten met (nood)opvang. Dit vergt doorlopend extra inspanningen en improvisatie, ook door de zeer grote personeelskrapte in de kinderopvang zelf. Als het kabinet dit OMT-tussenadvies overneemt en de kerstvakantie van scholen een week verlengt, dan zal de kinderopvang ook daar op anticiperen en proberen ouders te ondersteunen en kinderen een goede plek te bieden.

Bedenkingen bij extra week

Vanuit de branche kinderopvang wijzen we er echter ook op dat het kabinet rekening dient te houden met:

  1. de extra kosten voor ouders;
  2. met de kwetsbare kinderen die – zoals uit onderzoek blijkt – nóg grotere achterstanden oplopen;
  3. met het feit dat ook de medewerkers in de kinderopvang toe zijn aan enige rust en
  4. dat er tevens opvang voor cruciale beroepen zal moeten worden geregeld.

Tenslotte wijzen we erop dat er een duidelijk onderscheid moet worden gemaakt tussen Primaire Onderwijs (PO) en Voortgezet Onderwijs (VO). Immers, kinderen tot 12 jaar spelen nauwelijks een rol in de besmettingen en de verspreiding van het virus. Over de middelbare scholieren hebben wij minder kennis.’

Let wel: het kabinet beslist pas over twee weken over versoepeling of aanscherping van de coronamaatregelen. In de aanloop naar die datum van 8 december kan nog een nieuw of aangepast advies van het OMT komen. Het Ministerie van SZW is vanzelfsprekend betrokken en deze hebben onze aandachtspunten zelf ook scherp op het netvlies.

Deel dit nieuwsbericht