Op 8, 13 en 27 november en 4 december hebben de Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) en Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) met de vakbonden FNV, CNV en De Unie onderhandeld over een nieuwe CAO Kinderopvang.

In de inzetbrieven van partijen waren onder meer de volgende thema’s opgenomen: loonontwikkeling, werkdruk, flexibele inzet van personeel, duurzame inzetbaarheid, scholing, loopbaanperspectief, naleving van de cao, ethiek en doorbetaald vaderschapsverlof. BK en BMK hadden op basis van de input van hun leden voorstellen opgesteld.

Geen instemming op inzet & loonontwikkeling

Tijdens de onderhandelingen is uitgebreid van gedachten gewisseld over deze thema’s. Helaas is geen overeenstemming bereikt over met name de thema’s werkdruk en flexibele inzet van personeel. Ook over de loonontwikkeling is geen overeenstemming bereikt.

BK en BMK betreuren dat de onderhandelingen zijn gestrand. We zijn bereid ons in te blijven zetten voor een goede CAO.

De komende tijd zullen BK en BMK hun leden nader informeren over het verloop van de onderhandelingen, de huidige situatie en het mogelijke vervolg.

Deel dit nieuwsbericht