Onderzoeken peuteropvang

De komende maanden lopen er twee onderzoeken naar peuteropvang. Het kan zijn dat je een uitnodiging krijgt om een enquête in te vullen.

De BMK is betrokken bij dit onderzoek en heeft input geleverd op de onderzoeksopzet en vragenlijsten.

Om een goed beeld te krijgen over de harmonisatie en het bereik in de voorschoolse voorzieningen, is het belangrijk dat er zoveel mogelijk enquêtes worden ingevuld. Dus doe mee!  Lees meer

Deel dit nieuwsbericht