Op 7 oktober van 15.00 – 16.00 uur organiseren we een online ledensessie over de conceptvisie van de BMK op IKC’s .

Tijdens de sessie gaan we met je in gesprek over onze conceptvisie op het IKC/IKC-ontwikkeling. De afgelopen tijd hebben we een conceptvisie geformuleerd die we aan je voorleggen. We zijn benieuwd naar jouw feedback hierop. Heb je waardevolle aanvullingen of concrete vragen? Breng het in!

Ook besteden we in deze sessie aandacht aan de uitslag van de leden-enquête over dit onderwerp. Hierin stelden we vragen over de mate waarin samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs op dit moment plaatsvindt bij onze leden. Misschien werk je slechts incidenteel samen en bevalt dit prima en wil je dit zo houden. Of misschien werk je juist heel intensief samen. Of wellicht zit je hier tussen in en wil je de samenwerking intensiveren? De enquete-resultaten geven een momentopname van de huidige situatie. Daarnaast hebben we onze bestuurders gevraagd naar hun ambities op dit vlak. Daarmee krijgen we inzicht in het gewenste toekomstbeeld dat er leeft.

Aanmelden?

Geïnteresseerd in de sessie? Je kunt meedoen door je aan te melden via info@bmko.nl en vermeld daarbij: ‘IKC’.
De sessie is via Teams en de vergaderlink ontvang je een dag van te voren.

Deel dit nieuwsbericht