De overheid verwacht dat iedere burger de weg weet in regels en toeslagen. In de praktijk is dat lastig, waarschuwt de WRR in het NRC van 29 april j.l. want een foutje is zo gemaakt. En wie de situatie niet meer aankan, handelt niet langer rationeel.

 

‘Een alleenstaande ouder met twee schoolgaande kinderen met een deeltijdbaan, een aanvullende bijstandsuitkering en een huurwoning moet in Nederland achttien verschillende formulieren invullen om bij acht verschillende instanties twaalf verschillende inkomensdelen te krijgen. Het managen van die administratie vraagt een enorme zelforganisatie, die boven op de mentale belasting komt van het in je eentje opvoeden van twee kinderen.’

 

De BMK vindt dat kinderopvang zonder drempels toegankelijk moet zijn voor alle kinderen. Dat betekent dat alle ouders in staat moeten zijn om kinderopvang eenvoudig en zonder drempels te regelen. Zeker die ouders die toch al een hoge regeldruk ervaren omdat ze in een complexe situatie leven.

Zie bijgaand artikel, NRC van 29 april 2017.

Deel dit nieuwsbericht