Afgelopen week is veel geschreven over het nieuwe kinderopvangstelsel. Minister Van Gennip liet op 16 november krachtdadig weten dat het kabinet vasthoudt aan de gemaakte afspraken in het coalitie-akkoord; gratis kinderopvang per 2025! Natuurlijk moeten daarvoor de mouwen opgestroopt worden want we hebben nieuwe medewerkers nodig én we willen een aantrekkelijke sector zijn om te werken.

Oplossen tekorten arbeidsmarkt? Begin bij de kinderopvang
!

Wist je dat:

  • 1 PMer het mogelijk maakt dat 6-10 ouders werken;
  • op onze gehele arbeidsmarkt er 54 vacatures zijn op iedere 1000 banen;
  • in de kinderopvang de vacaturegraad op dit moment 36 is, maar dit getal loopt op.

De visie van maatschappelijke kinderopvang
In álle arbeidsmarktsectoren heerst een groot personeelstekort. Geef daarom prioriteit aan de kinderopvang. Zodat jonge ouders verzekerd kunnen zijn van de opvang en op een ontspannen manier werken en zorgen kunnen combineren! Zonder de kinderopvang loopt onze samenleving vast, bleek tijdens de coronacrisis. Nú het personeelsprobleem in de kinderopvang oplossen, werkt als een vliegwiel voor andere sectoren. Zonder kinderopvang zit waardevol Nederlands arbeidspotentieel noodgedwongen thuis. Geef dus prioriteit aan de kinderopvang.

Hoe? Creëer een stabiele kinderopvangsector; investeer nú in betere salarissen en loopbaanperspectief!
Maak een hoger salaris mogelijk. Dat kan op twee manieren:
–    óf ouders gaan meer betalen
–    óf de overheid gaat meer betalen.

Maatschappelijke kinderopvangorganisaties pleiten ervoor de ouderbijdrage niét te verhogen. Maar wél de overheidsbijdrage (het maximum tarief) te verhogen, met de voorwaarde dat dit 100% in een éxtra salarisverhoging landt (niet in de winstuitkeringen). De hele kinderopvang sector vraagt hierom; Cao-onderhandelaars (werkgevers, werknemers) én ouders deden deze oproep aan de politiek. Dit voorkomt stress bij ouders, vergroot de arbeidsparticipatie, zorgt voor behoud en instroom van medewerkers in de kinderopvang, én geeft een enorme boost aan de Nederlandse economie.

Download de flyer van maatschappelijke kinderopvang: ‘Los het arbeidsmarktprobleem van Nederland op; begin bij de kinderopvang!

Maatschappelijke kinderopvang. Een goede start voor iedere toekomst!

Deel dit nieuwsbericht