Gisteren heeft het kabinet besloten tot aangescherpte coronamaatregelen over te gaan. Met deze maatregelen hoopt het kabinet verspreiding van het virus onder kinderen 5- 12 jaar en de Omikron-variant te beperken en het aantal positieve testresultaten terug te dringen. Daarom is toch besloten het primair onderwijs en de bso de week voorafgaand aan de kerstvakantie te sluiten. De scholen worden geacht noodopvang tijdens de schooltijden aan te bieden en de bso gaat alleen tijdens haar reguliere openingstijden noodopvang bieden.

Iedereen kan een bijdrage leveren om dit werkbaar te maken

De zorgen die het kabinet heeft over de Omikron-variant nemen we vanzelfsprekend allemaal serieus. Helaas is de besluitvorming wel erg korte termijn en met een onvoldoende integrale blik. Gevolgen worden daardoor erg eenzijdig bij kinderen en werkende ouders gelegd. Laten we zorgen dat we er samen goed uitkomen en rekening houden met elkaar. Alle betrokken partijen kunnen daar een bijdrage aan leveren, vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid

Werkgevers

Beste werkgevers, jullie hebben al een zware tijd achter de rug. Toch vragen we: kijk of het je lukt om je medewerkers thuis te laten werken of op de een of andere manier vrij te spelen zodat zij de beoogde gezinsbubbel kunnen vormen.

Ouders

Beste ouders, kijk of het je lukt om in de geest van de besluitvorming samen met je kinderen thuis te blijven.

Basisscholen

Beste scholen, denk mee met de ouders en zet je zelf even opzij. Wij horen nu al geluiden, bijvoorbeeld in Amsterdam, waar het primair onderwijs zegt: de overheid vraagt ons noodopvang te leveren als 1 van de ouders een cruciaal beroep heeft, maar wij doen het pas als mensen twee cruciale beroepen hebben.

Daarmee laat het onderwijs de kinderen én de maatschappij in de kou staan. Alle ouders moeten namelijk gewoon werken, er is geen lockdown. Heel veel ouders hebben ook niet twee lekkere weken vakantie in het verschiet, hoezeer ze er ook naar verlangen. Denk maar aan de mensen die al zó lang buffelen in de zorg.

Buitenschoolse opvang

Tenslotte onze achterban, de buitenschoolse opvang. Ook jullie roepen wij op om coulant om te gaan met de cruciale beroepenregel. Leg een grote verantwoordelijkheid bij ouders. Als ouders aangeven dat zij recht hebben op noodopvang op hun vaste dagen, geef deze dan ook. Ga niet in discussie. We moeten deze lastige week samen doorkomen. Het laatste wat we willen is dat ouders gaan slepen met kinderen, naar opa en oma. Of dat kinderen in hun uppie thuis moeten zitten en op straat gaan rondhangen. Of met de oppas naar een binnenspeeltuin gaan. Als ouders moeten werken en een plekje hebben op de BSO, zijn hun kinderen dáár ook het beste af.

Meer over de sluitingen en de juridische achtergrond.

Bron: Brancheorganisatie Kinderopvang

Deel dit nieuwsbericht