Oproep: aandachtsfunctionarissen en betrokkenen Meldcode Kindermishandeling gezocht!

We komen graag in contact met aandachtsfunctionarissen en andere betrokken/geïnteresseerde leden op het gebied van de strijd tegen kindermishandeling. BMK neemt deel aan de redactieraad van het Augeo magazine. De Augeo foundation zet zich in voor een effectieve aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld.

We zoeken medewerkers van leden die:

  1. Het goed vinden om eens in het kwartaal gebeld te worden door één van onze beleidsmedewerkers om te polsen wat er leeft, waar jullie tegenaan lopen en in welke verdiepende informatie jullie geïnteresseerd zijn. Dit kan onze beleidsmedewerker vervolgens meenemen in het redactieoverleg en wordt dan waar mogelijk meegenomen in de inhoud van het magazine.
  2. Augeo zoekt op korte termijn een aantal mensen ook vanuit de kinderopvang die een ‘lezerspanel’ willen vormen. Eens per twee maanden ongeveer komt het online magazine van Augeo uit. Dit staat boordevol met interessante en praktische informatie m.b.t. de strijd tegen kindermishandeling en huiselijk geweld. Na ieder magazine zou dit lezerspanel een online vragenlijst toegestuurd krijgen die in 5 á 10 minuten ingevuld kan worden.

Mocht je interesse hebben in bovenstaand contact over de meldcode en aanpak kindermishandeling en deelname aan het lezerspanel, mail dan met: nijhof@bmko.nl
Daarnaast levert dit je gratis professionalisering op vanwege het sparren met onze beleidsmedewerker en verdiepen in de online magazines, en invloed op wat er verder uitgezocht kan worden!

Deel dit nieuwsbericht