Het Expertisecentrum Kinderopvang is op zoek naar deelnemers die hun kennis en ervaring willen inzetten voor het ontwikkelteam dat zich gaat bezighouden met het onderwerp groepsdynamica.

Je kan je aanmelden voor dit ontwikkelteam door te mailen naar:ditis@expertisecentrumkinderopvang.nl

Vermeld waarom je wilt meedoen en welke ervaring je hebt met groepsdynamica?
Aanmelden kan tot 19 februari 2022.

Werkwijze ontwikkelteams 

Elk ontwikkelteam bestaat uit een onderzoeker en ongeveer tien pedagogisch professionals die werkzaam zijn bij een kinderopvangorganisatie (pedagogen, pedagogisch coaches/beleidsmedewerkers).

Een ontwikkelteam komt drie keer een dag bij elkaar om te werken aan het betreffende onderwerp: analyse van relevante wetenschappelijke artikelen en al bestaande praktijkvoorbeelden, inbreng van eigen praktijkervaringen en het in gesprek komen tot een gezamenlijke kennisbasis: kennis die iedereen binnen de kinderopvang zou moeten hebben over het betreffende onderwerp. Ook gaat het team aan de slag met het verzamelen van praktijkvoorbeelden en het ontwerpen van tools, praktische handvatten die pedagogisch coaches die zelf met het onderwerp aan de slag willen, kunnen gebruiken.

Het team gaat zich buigen over de vraag wat we eigenlijk bedoelen als we het over groepsdynamica hebben. Waar staat het voor, waarom is het belangrijk en hoe geef je hier handen en voeten aan in de praktijk?

De bijeenkomsten van het ontwikkelteam zijn in Utrecht en online als het niet anders kan vanwege Corona. De eerste bijeenkomst is 10 maart 2022. De tweede en derde bijeenkomst zijn in april en mei. Deelname is zonder kosten. We zoeken deelnemers die of affiniteit hebben met het betreffende onderwerp of in hun eigen organisatie daar recent aandacht aan hebben besteed of dat van plan zijn. Deelnemers van organisaties die bijdragen aan de bekostiging van het Expertisecentrum Kinderopvang hebben voorrang.

Organisaties die bijdragen

Informatie over de opbrengst van andere ontwikkelteams in de pedagogische kennisbasis van het Expertisecentrum Kinderopvang.

Ervaring van een deelnemer

 

Deel dit nieuwsbericht