Zie ons bericht van 31 maart Kinderopvang levert input voor ‘Nationaal Plan Onderwijs na corona’ waarin we aangeven de negatieve gevolgen van de corona crisis voor kinderen te willen beperken en wegwerken. In het bericht vind je de brief die we schreven aan Minister Slob en Minister Van Engelshoven waarin we schriftelijke evidence based input aan leveren voor de opzet menu-kaart Nationaal Programma Onderwijs na corona’. 

OCenW wil nu graag weten waar de vertragingen en andere problemen zitten die door corona zijn ontstaan en hoe groot ze zijn. Het ministerie wil scholen helpen om hun situatie in kaart te brengen. Daarom heeft OCenW een stappenplan voor de analyse gemaakt. Het stappenplan is een vrijwillige handreiking aan scholen en sluit zoveel mogelijk aan op wat scholen toch al doen om zicht te houden op hun leerlingen.

Download het stappenplan van OCenW

Een goede analyse helpt scholen vervolgens de juiste keuzes te maken uit de zogeheten menukaart met aanbevolen maatregelen. Deze komt eind april.

De menukaart geeft scholen veel ruimte om hun eigen plan te maken en zo goed mogelijk te profiteren van het Nationaal Programma Onderwijs.

Behoeften en mogelijkheden van de school en partners
Onder Stap 7 van het stappenplan brengen scholen behoeften en mogelijkheden van de school en partners in beeld.

Scholen bekijken wat de conclusies vragen van het personeel  en maken inzichtelijk op welke punten aanvullende expertise en extra capaciteit nodig is.

Buitenschoolse opvang
Het advies is hierbij een brede blik te hanteren en ook te kijken naar hulp van buiten de school. Hierbij valt te denken aan zaken die bovenschools aangepakt kunnen worden, en aan de hulp van externe (keten)partners en ondersteuners, zoals buitenschoolse opvang, jeugdgezondheidszorg, jeugdhulp, wijkteams en het samenwerkingsverband.

Ga actief in gesprek met scholen!
In overleg met OCenW is gebleken dat het echt de bedoeling is dat scholen interventies kiezen uit de menukaart. We willen kinderopvangorganisaties adviseren hierover actief met scholen in gesprek te gaan, zodat mogelijke ondersteuning vanuit de kinderopvang hierbinnen past.

 

Deel dit nieuwsbericht