Op 8 juni stopt in principe de noodopvang overdag, omdat de scholen, kinderdagopvang, gastouderopvang en buitenschoolse opvang weer volledig open gaan. Zorgmedewerkers die extra werken vanwege corona-zorg of inhaalzorg leveren door corona, kunnen hierdoor een acuut opvangprobleem krijgen. Omdat deze zorgmedewerkers een grote inspanning hebben geleverd bij het bestrijden van de coronacrisis, willen wij jullie vragen – mede op verzoek van de ministeries van SZW en VWS –  om, ondanks mogelijke wachtlijsten zoveel mogelijk tegemoet te komen in de grotere opvangbehoefte van zorgmedewerkers ook na 8 juni.

Na 8 juni is alleen 24-uurs noodopvang beschikbaar
De ‘reguliere’ noodopvang is tot 8 juni beschikbaar voor kinderen van wie één van de ouders in een cruciale beroepsgroep werkt en voor kinderen die vanwege hun thuissituatie kwetsbaar zijn.
Na 8 juni is alleen nog maar 24-uurs noodopvang beschikbaar in de avond, nacht en weekenden voor kinderen van wie één van de ouders in de zorg werken.
Mochten ouders toch behoefte hebben aan extra opvang tijdens reguliere openingstijden dan kunnen zij dit op de gebruikelijke manier aanvragen bij kinderopvangorganisaties en gastouders.
Meer informatie over noodopvang na 8 juni lees je in onze FAQ Openstelling vanaf 8 juni’ en de handreiking van de VNG.

Onderzocht wordt hoe en onder welke voorwaarden in uitzonderlijke gevallen – in onderling overleg tussen werkgever, gemeente en kinderopvangorganisatie – maatwerk mogelijk is voor zorgprofessionals die extra werken vanwege corona-zorg, of inhaalzorg leveren door corona.

 

afbeelding Banksy (Instagram)

Deel dit nieuwsbericht