Oproep: IKC’s gezocht die tegen de beperkingen binnen het toezicht kader aanlopen!

Heb jij op jouw IKC een innovatief en niet regulier aanbod dat goed aansluit bij de ambitie van het bieden van maximale ontwikkelkansen voor de kinderen in jouw locatie? En die een aanvullende en aansluitende samenwerking tussen opvang, zorg en onderwijs borgt? Ervaar jij belemmeringen in dat wat jij biedt t.o.v.  huidig toetsingskader en handhavingsbeleid?

Laat het ons weten!
We horen graag je ervaringen.
Mailen kan naar: broek@bmko.nl

Deel dit nieuwsbericht