BMK heeft samen met BK en BOink op maandag 14 september een prettig overleg gehad met de staatssecretaris. Hij heeft het belang van de kinderopvang in de besluitvorming van het kabinet nadrukkelijk naar voren gebracht. Hij begrijpt (natuurlijk) de afweging die het kabinet heeft gemaakt, die ingegeven is door de schaarste van de testcapaciteit, maar ziet ook de consequenties voor kinderen en gezinnen.

Wij hebben nogmaals onze teleurstelling geuit en de inconsistentie die we zien: immers ook leraren en zorgmedewerkers maken gebruik van kinderopvang en kunnen niet werken als wij onze deuren moeten sluiten. We hebben gezamenlijk gezocht naar oplossingen, zoals herinvoering van de coulance in het toezicht zoals deze ook in maart gold. We hopen dat daar deze week duidelijkheid over komt.

Over twee weken spreken we weer met elkaar en we onderzoeken beiden in de tussentijd of er nog andere oplossingen denkbaar zijn om kinderopvangorganisaties iets meer lucht te geven.

Wij roepen nog steeds de kamer op om de motie van D66 te steunen om de kinderopvang tóch voorrang te geven en er zo voor te zorgen dat ouders kunnen werken en ook kleine kinderen zich kunnen ontwikkelen in een stabiele omgeving bij de kinderopvang.

Deel dit nieuwsbericht