Vanmiddag, 2 april, heeft de BMK o.a. samen met BK en BoinK overleg gevoerd met staatssecretaris Van Ark en haar ambtelijk adviseurs. Dit overleg was mede naar aanleiding van de persconferentie van de regering van afgelopen dinsdag waar bekend werd gemaakt dat de sluiting van de kinderopvang verlengd wordt t/m 28 april en noodopvang geboden blijft worden aan kinderen van ouders in cruciale beroepen.

We hebben gesproken over twee scenario’s:

Scenario 1.
Op 21 april besluit het kabinet om vanaf 29 april de huidige situatie te verlengen wat betekent dat kinderopvang en scholen gesloten zijn en alleen opvang bieden voor ouders in cruciale beroepen.

Scenario 2.
Er wordt besloten dat de Kinderopvang vanaf 29 april weer open kan. De kinderopvangorganisaties kunnen daartoe snel gereed zijn maar dat vergt wel een (korte) overgangsperiode. Daarom is het gewenst dat eerder duidelijk wordt of er nog noodopvang moet worden geboden. Daarbij moet er rekening worden gehouden met kinderopvang organisaties die door ziekte van hun medewerkers soms een oplopend personeelstekort hebben tot 20%. Dat is dan teveel. Daarom vragen wij het onderwijs om tijdens de meivakantie, mocht de kinderopvang weer open zijn voor alle kinderen, op basis van vrijwilligheid op de scholen noodopvang te bieden. Net zoals kinderopvangorganisaties zonder enig probleem op dit moment op basis van vrijwilligheid pedagogisch medewerkers op grote schaal inzetten voor de 24/7 noodopvang.

Afgesproken is dat de scenario’s verder worden uitgewerkt. We blijven informeren over de voortgang hiervan.

Deel dit nieuwsbericht