In het overzicht ‘Beroepen met de beste kansen” van het UWV komen we ook de pedagogisch medewerker tegen. In een uitgebreider overzicht met de moeilijk vervulbare vacatures geeft het UWV een toelichting op de situatie in de kinderopvang en het vak van de pedagogisch medewerker.

Pedagogisch medewerkers kinderopvang

Door de aantrekkende economie zijn meer mensen aan het werk en hebben steeds meer ouders behoefte aan kinderopvang, die door de verruimde kinderopvangtoeslag ook weer beter betaalbaar is. Door nieuwe kwaliteitseisen in de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) zijn er bovendien sinds 2019 meer medewerkers nodig op de babygroepen. Waar er een paar jaar geleden nog overschotten waren aan pedagogisch medewerkers kinderopvang, is het tegenwoordig veel lastiger om in de groeiende vraag te voorzien. Vacatures voor minder dan 12 uur per week in de buitenschoolse opvang en vacatures voor oproep-en invalkrachten zijn het moeilijkst te vervullen. Met name vanuit de Randstad en grotere gemeenten komen signalen van moeilijk vervulbare vacatures in de dagopvang. De krapte is het grootst op dinsdag en donderdag, als veel ouders behoefte hebben aan opvang. Ook gastouderbureaus ervaren een tekort. Er is bovendien sprake van een kwalitatieve mismatch: door nieuwe kwaliteitseisen worden bijvoorbeeld hogere eisen gesteld op het gebied van diploma’s en taalniveau, waar niet alle werkzoekende kinderopvangmedewerker aan voldoen. Het wervingsprobleem lijkt daardoor sterker te spelen voor pedagogisch medewerkers op mbo niveau 4 dan 3. Prognoses gaan uit van verder oplopende tekorten. Deze zullen zich naar verwachting niet beperken tot de Randstad. Overigens blijft de vraag ook de komende jaren sterk afhankelijk van de economieën overheidsmaatregelen.

Deel dit nieuwsbericht