Week 20 ( 11 t/m 15 mei)
Respons: 41% van de BMK-leden

Aanwezige kinderen
Het goede nieuws is dat veel kinderen op 11 mei, de eerste dag van de opening van de kinderopvang, gebruik maakten van de faciliteiten.
11% van de respondenten gaf aan dat minder dan 75% van de kinderen aanwezig was versus 20% van de respondenten die aangaven dat 95-100% van alle kinderen aanwezig waren.

Medewerkers
Het merendeel van de werknemers en gastouders ging weer aan het werk.
65% geeft aan dat 90% van de medewerkers weer aan het werk zijn. Dat is ook wat via onze helpdesk gemeld is: veel PM’ers hadden weer zin om te beginnen en er was in de eerste week van de opening een lager ziekteverzuim dan normaal.
Maar niet iedereen kan weer deelnemen. In de kinderopvang werken veel vrouwen en na 28 weken zwangerschap worden zij volgens het protocol kinderopvang niet meer geacht op de groep te werken. Daarnaast zijn er medewerkers die vanwege andere risicofactoren nog niet aan de slag kunnen.

Afstemming met onderwijs
De kinderopvang is blij met de opening. Er is veel tijd gaan zitten in de afstemming met het onderwijs. 80% van de kinderopvang geeft aan dat de opening soepel tot zeer soepel is verlopen. Slechts een klein deel van de respondenten gaf aan dat de opening chaotisch verliep. Dit had in alle gevallen te maken met informatieachterstand vanuit het onderwijs en het daardoor niet goed kunnen anticiperen op de vraag naar opvang.
Gelukkig is geen enkel kind tussen wal en schip gevallen en iedereen was welkom. Ook als de opvang eigenlijk niet wist wie wanneer welke dag zou komen.
Deze zaken blijken ook uit de percentages m.b.t. het overleg en informatieverstrekking. Dat had een 100% score moeten zijn voor de samenwerking. 65% geeft echter aan wel geïnformeerd te zijn en maar 40% geeft aan dat dit ook daadwerkelijk in goed overleg heeft plaatsgevonden. Ruim 94% geeft aan dat het overleg op initiatief van de opvang was.

Noodopvang
Ruim de helft van de organisaties is nog in staat zonder voorrangsregels noodopvang te bieden. 34% geeft aan wel noodopvang te kunnen leveren maar mét voorrangsregels. Niemand geeft aan dat er geen ruimte meer is voor noodopvang.

Flexibel en gemotiveerd
Opnieuw heeft de kinderopvang laten zien dat we een oplossingsgerichte branche zijn; we gaan actief de dialoog aan en sturen op onderlinge afstemming. En als we er dan niet uitkomen, zijn we bereid ons flexibel op te stellen zodat alle kinderen terecht kunnen en geen enkel kind tussen wal en schip valt. We gooien de personeelsroosters om, zetten extra personeel in en sluiten als het echt niet anders kan – aan op de roosters van scholen.
Op 11 mei stonden de PM’ers te popelen om de kinderen weer te zien en weer samen aan de slag te gaan; om de kinderen te begeleiden en spelenderwijs te laten ontwikkelen. Om weer de allerbeste pedagogische kwaliteit te leveren die inmiddels tot de beste van Europa behoort. En daar mag onze branche best trots op zijn!

Deel dit nieuwsbericht