De afgelopen twee jaar heeft de pandemie veel van de kinderopvang- maar ook de onderwijssector gevraagd. Iedereen heeft steeds alles op alles gezet om de kinderopvang en het onderwijs zoveel mogelijk doorgang te laten vinden. Een enorme prestatie die veel waardering verdient want de omstandigheden waren, met vrijwel continu op- en afschalen van beperkende maatregelen, onzeker en zwaar.

Om zoveel mogelijk te voorkomen dat we nogmaals in deze situatie van vaak wisselende maatregelen belanden, wordt er met de ministeries van OCW en SZW en de branchepartijen gewerkt aan plannen rondom preventie en scenario’s voor de middellange termijn. Zo kunnen we zorgen voor meer voorspelbaarheid wanneer het aantal besmettingen onverhoopt weer oploopt.

Het ministerie van OCW wil via een peiling aan onderwijspersoneel, bestuurders, leerlingen en ouders vragen om ervaringen te delen over de coronamaatregelen in de afgelopen twee jaar. Met de antwoorden hoopt het ministerie de plannen voor de komende winterperiode en ook daarna goed vorm te kunnen geven.

Ook voor kinderopvang

Deze peiling richt zich dus specifiek op de maatregelen die op scholen hebben gegolden. Maar er zitten ontzettend veel kinderopvangorganisaties in scholen en er wordt vaak nauw samengewerkt. De coronamaatregelen in het onderwijs hebben dus ook effect gehad op de uitvoering van de kinderopvang. In afstemming met het ministerie van OCW brengen BMK en BK daarom deze peiling ook onder de aandacht van de branche kinderopvang, want input vanuit de kinderopvang kan interessante opbrengst zijn!

De peiling blijft (in principe) open staan tot 14 mei. Het ministerie van OCW hoopt op een hoge respons uit alle doelgroepen.

Je vindt de peiling hier. Laat jij van je horen?

Deel dit nieuwsbericht