21 mei 2021

‘Werkgevers bieden realistisch loonstijging en effectieve voorstellen om ervaren werkdruk te verlagen’

Op 21 mei hebben werkgeversorganisaties Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) en Bracheorganisatie Kinderopvang (BK) een eindbod neergelegd bij vakbonden FNV en CNV voor een nieuwe CAO voor de Kinderopvangsector ingaande op 1 juli 2021. In de komende weken leggen de werknemersvertegenwoordiging en de werkgeversvertegenwoordiging het eindbod voor aan hun leden.

BMK en BK hebben na veelvuldig en langdurig overleg met de vakbonden een eindbod gedaan met onder andere een goed loonvoorstel en veel kwalitatieve afspraken die recht doen aan de grote inzet, betrokkenheid en toewijding van de medewerkers in de kinderopvang. Werkgevers zijn van mening dat zij met dit loonvoorstel in de huidige context een realistische loonstijging bieden.

Een belangrijk thema tijdens de onderhandelingen was de werkdruk in de kinderopvang. Net als de vakbonden zoeken ook de werkgevers naar oplossingen die het plezier in het werk ondersteunen en werkstress helpen te voorkomen. Deze oplossingen moeten wel passen binnen de mogelijkheden van de veelomvattende extern opgelegde protocollen en regelgeving voor de kinderopvang. Daarnaast moeten werkgevers ook kijken naar wat mogelijk is binnen de door de overheid vastgestelde maximale uurtarieven voor de kinderopvangtoeslag. BMK en BK zijn van mening dat zij binnen deze kaders realistische en effectieve voorstellen hebben gedaan die de ervaren werkdruk verlichten.

Werkgevers willen, samen met hun medewerkers, en externe stakeholders zoals het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de GGD’s, in gesprek om de regeldruk die er is en de gevolgen die dat heeft voor (de regelruimte en daarmee werkdruk van) medewerkers, nadrukkelijk te agenderen. Ook willen zij samen met deze partijen tot oplossingen komen. Dit is ook expliciet opgenomen in het eindbod van werkgevers. Zij zien de voorstellen in hun eindbod als een eerste stap. Er is meer nodig maar dat kunnen cao-partijen niet alleen.

Werkgevers signaleren daarnaast dat werkdruk een breder maatschappelijk thema is dat urgent aanwezig is in talloze sectoren en dat honderdduizenden werknemers treft. Maar in veel van die sectoren ligt het niet binnen de invloedsfeer van sociale partners om dit op te lossen omdat extern opgelegde regeldruk hier een belangrijke rol speelt. De werkgevers zullen dan ook het initiatief nemen om de SER te vragen om hier onderzoek naar te doen en met een advies te komen.

Deel dit nieuwsbericht