De buitenschoolse opvang (bso) gaat vanaf 8 juni weer volledig open. De kinderen kunnen vanaf dan weer op hun normale vertrouwde dagen op de bso terecht. De kinderdagopvang (kinderen van 0-4 jaar) en de gastouderopvang (kinderen van 0-12 jaar) zijn al sinds 11 mei volledig open. Tot 8 juni moeten bso’s wel rekening blijven houden met de huidige maatregelen van de overheid. In deze periode kunnen een aantal bijzondere dagen vallen.

Pinkstermaandag is een nationale feestdag en daarom zijn alle kinderopvanglocaties en basisscholen op maandag 1 juni 2020 gesloten. Ook de noodopvang tijdens de reguliere openstellingstijden is gesloten. De 24/7 noodopvang is met Pinksteren en op Pinkstermaandag wel geopend. Voorzie je problemen in de capaciteit van de 24/7 noodopvang, informeer dan je gemeente. De gemeente, als regievoerder van de noodopvang, zorgt dan voor alternatieven in overleg met onderwijs en kinderopvangorganisaties.

We krijgen signalen dat er scholen zijn die rond Pinksteren en/of begin juni, een Pinkstervakantie en studiedagen hebben gepland. Tijdens de Pinkstervakantie of een studiedag wordt geen onderwijs gegeven. Formeel zijn de bso’s op die dagen gesloten. Wel vragen we capaciteit te reserveren voor de noodopvang. BK en BMK zullen afspraken maken over de noodopvang met het onderwijs in lijn met afspraken zoals in de meivakantie.

Mocht je vragen hebben over Pinksteren, de Pinkstervakantie of een studiedag, neem dan telefonisch contact met ons op via 085-021 8500 of per mail via info@bmko.nl.

Deel dit nieuwsbericht