Ben jij pedagogisch medewerker, pedagogisch beleidsmedewerker/coach of HR-medewerker en wil je meepraten over het actualiseren van de functiecompetentieprofielen van pedagogisch medewerkers op dinsdag 13 augustus? Meld je dan nu aan!

Aanleiding

In 2011 heeft het Overleg Arbeidsvoorwaarden Kinderopvang (OAK) de functiecompetentieprofielen medewerker kindercentra 0-4 jaar en medewerker kindercentra 4-13 jaar vastgesteld. De beide functieprofielen zijn destijds (helaas) niet ingestuurd bij SBB (toen nog Calibris). Dit betekent dat voor het kwalificatiedossier Pedagogisch werk nog de beroepscompetentieprofielen Sociaal Pedagogisch Werk van NIZW (voorganger Movisie) uit 1995 zijn gebruikt. Wel zijn sinds 2008 de pedagogische kaders dagopvang en buitenschoolse opvang van BKK gebruikt voor input om de kwalificatiedossiers te actualiseren.

Het SBB wil dit jaar de kwalificatiedossiers actualiseren op basis van actuele functie- of beroepscompetentieprofielen. Dit geeft sociale partners meer invloed op de inhoud van de opleidingen en geeft hen ruimte om te zorgen dat de opleidingen voldoende actueel zijn. Dit vraagt dus om geactualiseerde functiecompetentieprofielen.

Aanmelden

BMK is hier uiteraard bij betrokken! Maar we hebben ook jullie input uit de praktijk nodig. Wil je meedenken en praten over het actualiseren van de functiecompetentieprofielen van pedagogisch medewerkers? Op 13 augustus vindt hierover een overleg plaats op het kantoor van de BMK. We gaan graag met jullie in gesprek om te horen hoe we de functiecompetentieprofielen het beste kunnen actualiseren.

Wil je hier bij zijn? Meld je dan aan door een mail te sturen naar info@bmko.nl.

Deel dit nieuwsbericht