Zijn er kansen voor het verhogen van de deeltijdfactor binnen de proeftuin van kinderopvang bij BMK-lid Kind & Co Ludens? Jazeker! Dit blijkt uit de eerste resultaten van de proeftuin, die Kinderopvang werkt! is gestart met Kind & Co Ludens en stichting Het Potentieel Pakken (HPP).

Proeftuin deeltijdfactor verhogen in kinderopvang

De tekorten in kinderopvang zijn groot en groeien nog steeds. Tegelijkertijd zijn er veel (kleine) deeltijdbanen. Daar liggen kansen om de deeltijdfactor te verhogen. Een groot aantal organisaties heeft al een eerste stap gezet, maar nog niet met het gewenste resultaat.

In de proeftuin, die tot juli 2023 duurt, onderzoeken we hoe de deeltijdfactor in kinderopvang omhoog kan. We verzamelen inzichten en komen al lerend tot een effectieve aanpak Onze bevindingen delen we met alle kinderopvangorganisaties in de branche, zodat ook zij kunnen profiteren van de opgedane kennis en inzichten van de proeftuin.

Davina Koudijs, adviseur bij Kinderopvang werkt! vertelde bij de start van de proeftuin bij Kind & Co Ludens: “Het aanbieden van grotere contracten kan de branche aantrekkelijker maken voor een groep die eerder minder vaak voor kinderopvang koos, vanwege de kleinere contracten. En voor de groep die nu uitstroomt vanwege een klein contract. Genoeg voordelen dus.”

Lees het hele artikel (Kinderopvang werkt!) met de eerste inzichten rondom het vraagstuk en de oplossingen:
Hoe verhogen we de deeltijdfactor? En wat zijn hierbij de kansen en belemmeringen?


Kansen voor het verhogen van de deeltijdfactor

Bijna de helft van de medewerkers binnen de proeftuin heeft een contract voor minder dan 25 uur. Dat is bijna gelijk aan het landelijke gemiddelde. Op papier biedt dit ruimte voor het verhogen van het aantal uren voor medewerkers in kinderopvang. In de praktijk geeft 48 procent van de medewerkers in de kinderdagverblijven aan (misschien) meer te willen werken. Voor de bso is dat zelfs 66 procent. Deze gegevens samen maken duidelijk dat er kansen zijn voor het verhogen van de deeltijdfactor.

Wat ik gehoopt en verwacht had, is waarheid geworden: het potentieel in kinderopvang is groot. Vertaald naar uren blijkt dat medewerkers in de kinderdagverblijven gemiddeld 4,4 uur meer willen werken en in de bso gemiddeld 7 uur. Dat is echt substantieel. Dat is een halve of een hele dienst per week.” (Yvonne van Schaik • Regiomanager Kind & Co Ludens)

Waarom worden de kansen nog niet benut?

Het potentieel om meer te willen werken, roept tegelijkertijd de vraag op: waarom gebeurt dat dan nog niet? Verschillende oorzaken zorgen er binnen de proeftuin voor dat deze kansen nog niet volledig benut worden. Medewerkers lijken flexibel en geven aan beschikbaar te zijn voor extra werk. Toch blijkt dit in de praktijk lastig te regelen in de vorm van teamoverstijgend werken en flexibele werktijden. Zo lijken medewerkers een voorkeur te hebben voor inzet op de eigen locatie. Ook is de organisatie gebonden aan wet- en regelgeving.

Voorwaarden om meer te werken

Meer verdienen, meer plezier hebben in hun werk en meer kunnen doen voor de kinderen op de groep. Dit zijn redenen voor medewerkers binnen de proeftuin om eventueel meer uren te willen werken. Wel noemen zij een aantal voorwaarden. Medewerkers in kinderdagverblijven vinden het belangrijk dat er flexibele werktijden gelden voor de uren die ze extra werken. Daarbij moet het meer werken financieel iets opleveren. Bevalt het meer uren werken niet? Dan moeten zij vrij zijn het aantal uren weer te veranderen. Medewerkers in de bso willen invloed hebben op hoe hun rooster eruitziet als ze meer gaan werken. Daarnaast willen ze de extra uren kunnen besteden aan niet-groepsgebonden werkzaamheden. Ook zij stellen als voorwaarde dat meer werken financieel aantrekkelijk moet zijn.

Hoe verder in de proeftuin?

Door de proeftuin hebben wij inzicht gekregen in de kansen en de belangrijkste voorwaarden van medewerkers om meer uren te gaan werken. Er zijn nog wel een aantal belemmeringen die het lastig maken om aan de voorwaarden van medewerkers te voldoen. Denk bijvoorbeeld aan de wet- en regelgeving. Daarom gaan we ons nu eerst verdiepen in de belemmeringen die het werken van meer uren in de weg staan. Met verschillende tools bekijken we of en hoe we dit kunnen oplossen.

Deel dit nieuwsbericht