Na de zomer start het programma School & Omgeving. Scholen, gemeenten, kinderopvangorganisaties, sport- en cultuuraanbieders en andere organisaties werken hierin samen om de kansen voor kinderen te vergroten. Minister Wiersma heeft 45 voorlopers geselecteerd die naast het reguliere curriculum al extra activiteiten aanbieden, zoals sport, cultuur en huiswerkbegeleiding. Na de zomervakantie kunnen ook andere coalities van scholen, gemeenten en lokale organisaties subsidie aanvragen voor de start of doorontwikkeling van een verrijkt aanbod. Naast de 45 voorlopers kunnen 35 startende gebieden subsidie aanvragen om een coalitie te vormen en een programma in hun gebied vorm te geven. Daarnaast is er subsidie voor 50 ‘doorgroeiers’; gebieden met een bestaand aanbod  dat van kleinere omvang is dan dat van de voorlopers. Deze doorgroeiers krijgen subsidie om met een bestaande coalitie het aanbod door te ontwikkelen.

Meer informatie over de subsidiemogelijkheden

De subsidieregeling wordt medio juli gepubliceerd. Vanaf half juli vindt u meer informatie over de subsidie voor de verrijking van school en omgeving  op de website van de Gelijke Kansen Alliantie.

Dit nieuwsbericht wordt half juli aangevuld met een filmpje van de bijeenkomst NOC NSF: ‘Sportief verbinden: via de rijke schooldag naar een gezonde generatie’ 6 juli jl.

Deel dit nieuwsbericht