versie 15 mei:
De thuisblijfregel
s – gezondheid personeel (punt. 6) zijn verduidelijkt:

Werken in de kinderopvang (als bijvoorbeeld beroepskracht of gastouder) valt onder één van de cruciale beroepen. Hiervoor gelden de volgende richtlijnen van het RIVM:

  • Personeel/gastouders met symptomen van hoesten en/of neusverkouden en/of koorts boven 38 graden Celsius blijven thuis en kunnen getest worden op COVID-19.
  • Totdat de uitslag van de test bekend is blijft de medewerker thuis. In geval van een gastouder ontvangt deze in afwachting van de testuitslag geen kinderen of andere volwassenen thuis.
  • Personeelseden/gastouders kunnen vanaf 6 mei 2020 worden getest volgens het RIVM-testbeleid: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen
    • Indien de test negatief is, kan de medewerker weer aan het werk met in achtneming van algemene hygiënemaatregelen.
    • Indien de test positief is, moet de medewerker ten minste 7 dagen thuisblijven en uitzieken. Als daarna de klachten ook ten minste 24 uur helemaal weg zijn, mag de medewerker weer aan het werk.
  • In het geval dat een medewerker/gastouder (in overleg met de bedrijfsarts/behandelend arts) besluit om niet getest te worden, mag de medewerker/gastouder weer aan het werk als zij tenminste 24 uur klachtenvrij is.
    (zie verder het protocol)

—————–

Protocol veiligheid en hygiëne kinderopvang (ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid)

Om de kinderopvang te ondersteunen bij het opstarten richting de heropening op 11 mei aanstaande, publiceert het ministerie van SZW vandaag een protocol kinderopvang. Dit protocol is opgesteld door de Brancheorganisatie Kinderopvang, de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, BOinK, Voor Werkende Ouders en FNV in samenspraak met SZW.

In het protocol worden richtlijnen gegeven voor praktische zaken als veiligheid en hygiëne in het contact met kinderen, hun ouders en de medewerkers, zowel algemeen als voor iedere opvangvorm afzonderlijk (dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang).

Dit protocol vormt het kader voor kinderopvangorganisaties, waarbinnen zij de maatregelen en acties in een ‘locatie specifiek protocol’ kunnen uitwerken, verder concretiseren en communiceren naar ouders (en indien mogelijk kinderen).

De communicatie naar ouders (en kinderen) over de richtlijnen om de veiligheid en hygiëne bij gastouderopvang en kinderopvang te borgen, verloopt via mail en ouderapps. De Rijksoverheid ondersteunt deze communicatie met een duidelijke poster over de veiligheids- en hygiënemaatregelen die kinderopvangorganisaties op hun locatie kunnen ophangen.  Deze poster verschijnt rond 28 april. Wij adviseren alle kinderopvangorganisaties nadrukkelijk deze poster ook op meerdere plekken in hun vestigingen goed zichtbaar op te hangen.

Download het protocol kinderopvang (PDF)
Download het protocol kinderopvang (Word)

Website van de Rijksoverheid

Deel dit nieuwsbericht