Zoals bekend worden in het kader van de herijking van de kwaliteitseisen (spoor 2) meerdere onderzoeken uitgevoerd.

Op 6 december publiceerde SZW het eerste onderzoeksrapport: een verdiepende analyse op LKK-data naar kenmerkende verschillen tussen locaties die de laagste en hoogste kwaliteit bieden. Op een later moment zal SZW de Tweede Kamer informeren over de rapportage.

De twee andere onderzoeken in spoor 2 lopen nog. Het betreft:

  • Internationaal literatuuronderzoek naar structurele kwaliteitskenmerken als voorspellers van pedagogische kwaliteit, door de Universiteit van Amsterdam.
  • Onderzoek naar de voor- en nadelen van de verschillende stelselopties voor toezicht en handhaving en onder welke randvoorwaarden (waaronder welk stelsel) invoering van een systeem met principle based regulation in de kinderopvang mogelijk en het meest wenselijk is. Onderzoek door de Universiteit Utrecht dat wordt verwacht in het voorjaar van 2024.

SZW gaat uiteraard met ons en de andere branchepartijen in gesprek over de uitkomsten van de verschillende onderzoeken. En over wat dit betekent voor de herijking van de kwaliteitseisen.

Download de Verdiepende analyse op LKK-data

Deel dit nieuwsbericht