Vrijdag 24 december deelden we het meest recente Protocol Kinderopvang. In dat protocol staan twee nieuwe uitgangspunten voor quarantaine bij besmetting, namelijk:

  • Er wordt géén onderscheid meer gemaakt in immuniteit. Alle huisgenoten (categorie 1) of nauwe contacten (categorie 2) van iemand die positief test op corona gaan in quarantaine. Dit geldt voor contacten in de privésfeer.
  • (Nauwe) contacten binnen de kinderopvang (of op school) vallen hier niet onder. Een kind of medewerker hoeft dan niet in quarantaine, tenzij de GGD anders aangeeft. Dit geldt wel voor nauwe contacten in de privésfeer, dus ook als een kind buiten de opvang (nauw) contact heeft met een positief getest kind.

Aanvullende paragraaf SZW zorgt voor verwarring
Afgelopen dinsdag 28 december presenteerde het ministerie van SZW een aanvullende paragraaf n.a.v. het OMT-advies. We merken dat deze paragraaf voor verwarring zorgt. Dat komt deels omdat deze tekst nog niet in het protocol staat,tot nu toe wordt verwezen naar het GGD-scholenteam. En er is ook zorg over de gevolgen van deze maatregel.

Wij hebben hierover contact gezocht met het ministerie van SZW en zorgen ervoor dat het protocol z.s.m. wordt aangepast. Daarin zal onderscheid gemaakt worden tussen een situatie met 1 of 2 besmettingen en een situatie van 3 besmettingen of meer.

Het nieuwe protocol zal begin deze week gepubliceerd worden, inclusief eventuele wijzigingen die voortkomen uit het OMT-advies van vandaag (3 januari).

We begrijpen dat jullie deze nieuwe maatregel liever niet opgenomen zouden willen hebben in het protocol en dat het door de coulanceregeling in sommige gevallen ook moeilijk uitvoerbaar is. We geven deze signalen door. Echter, weet dat wij als branchevereniging het OMT-advies niet kunnen wijzigen. Op basis van dit advies heeft het kabinet een duidelijke keus gemaakt. Het ministerie van SZW zorgt samen met branchepartijen alleen voor de vertaling van zo’n besluit in het protocol.

Ons advies is daarom: zijn er meerdere besmettingen en twijfel je als houder wat te doen? Bel het GGD-scholenteam.

 

 

Deel dit nieuwsbericht