Zoals jullie weten is de Werkwijzer Poortwachter een instructiedocument voor verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen ten behoeve van de beoordeling van re-integratieverslagen. Om werkgevers (en eventueel de door hen ingeschakelde deskundigen) inzicht te geven in de wijze waarop re-integratieverslagen worden getoetst, werd deze Werkwijzer gepubliceerd.

Veel werkgevers vinden de Werkwijzer Poortwachter te omvangrijk voor het gebruik in de praktijk. De werkwijzer is ingewikkeld en niet goed leesbaar. Werkgevers willen snel weten welke stappen zij in het re-integratieproces moeten zetten en waarop ze moeten letten.

Daarom is het ‘Quick Startdocument’ ontwikkeld. Dit document is geen vervanger van de Werkwijzer Poortwachter, maar een aanvulling. In het Quick Startdocument wordt de werkgever in grote lijnen gewezen op de stappen die hij moet zetten bij de re-integratie van zijn arbeidsongeschikte werknemer. Daarnaast wordt de werkgever geattendeerd op de verantwoordelijkheden die hij bij de re-integratie heeft: ook ten aanzien van de deskundigen die hij daarvoor heeft ingeschakeld.

Het Quick Startdocument is gepubliceerd (16 juni 2020).

Deel dit nieuwsbericht