Zondag 17 oktober waren Loes Ypma (voorzitter BMK) en Evalien Rengers (directeur St. Kinderopvang Oegstgeest en BMK-lid) te gast bij het programma ‘Pointer’ op Radio 1. Ook Pauline Slot (Universitairdocent Universiteit Utrecht) en Yvette Vervoort (directeur Expertisecentrum Kinderopvang) zijn uitgenodigd. Onderwerp van gesprek is het personeelstekort en de kwaliteit van de kinderopvang.

Kinderopvangorganisaties zoeken naar oplossingen en willen soepeler omgaan met eisen die worden gesteld aan hun personeel. Die regels zorgen er namelijk voor dat niet iedereen aan de slag mag in de kinderopvang. Evalien noemt een aantal mogelijkheden die wel zouden kunnen werken om verlichting te brengen op korte termijn. Loes benadrukt het belang van kwaliteit en dat we bij evaluatie van de wet IKK goed in het oog moeten houden wat bijdraagt aan die kwaliteit en welke regels niet. De instabiliteit van de branche kinderopvang komt ter sprake omdat kinderopvang geen basisvoorziening is maar afhankelijk is van de economie. Gaat het goed, dan hebben veel ouders werk en neemt de vraag naar opvang sterk toe zoals we nu zien. Terwijl we bij de vorige crisis (2011-2015) tienduizenden mensen hebben moeten ontslaan. ‘Dus er moet een einde komen aan dit jojo-beleid van de overheid’, vat de interviewer samen. De structurele oplossing voor het personeelstekort is gelegen in het afschaffen van de kinderopvangtoeslag en het creëren van een stabiele sector. Dat is goed voor kinderen, ouders en voor medewerkers want zo kunnen we aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden creëren; grotere contracten en doorgroeimogelijkheden voor pedagogisch medewerkers en dit helpt in het waarderen van het vak van de pedagogisch medewerker, licht Loes toe.

Luister het fragment

 

Deel dit nieuwsbericht