Vandaag ontving de BMK een afschrift van de reactie van Minister van Gennip op de brandbrief van kinderopvangorganisaties ‘Een hartenkreet uit de sector Kinderopvang’ over het personeelstekort in de kinderopvangsector.

De Minister geeft aan begrip te hebben voor de zorgen vanuit de sector en deze te delen. Ook geeft de Minister aan dat “De kinderopvang is een zeer belangrijke sector in onze maatschappij. Pedagogisch professionals werken elke dag hard om kwalitatief goede en veilige opvang te bieden aan onze kinderen en hen te begeleiden in hun ontwikkeling. Pedagogisch professionals dragen zo bij aan een goede start voor de toekomstige generatie”. 

Ook geeft zij aan dat naast een essentiële rol van werkgevers in het aanpakken van krapte in de kinderopvang, zij een duidelijke rol ziet voor de overheid. In juni is reeds een plan gepubliceerd om krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken. Daarin stonden acties voor de overheid en voor werkgevers. Bijvoorbeeld om het werk anders in te richten, meer uren werken te stimuleren, meer te halen uit ‘een leven lang ontwikkelen’ en andere manieren van werven. De verwachting is dat deze maatregelen ook impact hebben op de kinderopvangsector. Het plan ging verder uit van zes kabinetsmaatregelen:

  1. Stimuleren van technologie- en procesinnovatie;
  2. Inzet op arbeidsaanbod;
  3. Verbeteren van de match;
  4. Stimuleren van meer uren werken;
  5. Inzet op leven lang ontwikkelen;
  6. Verbeteren aansluiting initieel onderwijs en arbeidsmarkt.

Lees de Kamerbrief van juni over aanpak krapte op arbeidsmarkt.

Verdere toelichting voor de sector volgt

Naast de Kamerbrief komt de Minister na de zomer met een brief aan de Tweede Kamer waarin zij verder zal toelichten hoe ik samen met de sector de personeelstekorten in de kinderopvangsector wil aanpakken. De voorstellen die in de brandbrief gedaan zijn rondom het vergroten van de vijver van potentiële medewerkers, het verlagen van de regeldruk en het creëren van innovatieruimte zal zij waar mogelijk als oplossingsrichting meenemen.

We doen het samen

De Minister begrijpt dat er momenteel veel gevraagd wordt van de kinderopvangsector en dat het een grote verantwoordelijkheid naar de Nederlandse ouders en kinderen draagt. Daarom blijft ze de komende periode in gesprek met de sector en spreekt de Minister uit haar best te doen om samen met goede, haalbare en uitvoerbare ideeën en oplossingen te komen.

Lees de hele reactie van de Minister op de brandbrief

Deel dit nieuwsbericht