Internetconsultatie ´wijziging besluit kinderopvangtoeslag´ voor gastouderopvang én voorbeeldbrieven

Het Ministerie van SZW heeft een voorgenomen besluit gepubliceerd. In dit besluit wordt toegelicht hoe het ministerie o.a. de bekostiging van de intensivering van toezicht en handhaving in de gastouderopvang wil realiseren. BMK-leden (gastouders) en ouders kunnen via een internet consultatie reageren op dit besluit van 22 februari tot 22 maart a.s.

In dit bericht lichten we de voorgenomen wijziging toe, we geven de visie van de BMK hierop, we delen de link naar de consultatie en leggen uit hoe dit werkt.

Onderaan dit bericht vind je voorbeeldbrieven.

Wat wordt er gewijzigd?

  1. Het loslaten van de koppeling gewerkte uren (KGU) per 2023. De KGU is een van de voorwaarden om kinderopvangtoeslag te ontvangen. Dit bepaalt het recht op kinderopvangtoeslag en is gekoppeld aan het aantal uren van de partner die het minst werkt (140 procent). De KGU is voor veel ouders een ingewikkelde voorwaarde. Met name voor ouders met onregelmatige werktijden, zoals ondernemers, is het lastig in te schatten hoeveel uren per maand diegene werkt. Dit kan leiden tot (hoge) terugvorderingen en kan daarom voor een belemmering in de arbeidsparticipatie van deze ouders zorgen. Het kabinet acht het wenselijk om deze belemmering weg te nemen, zodat de beleidsdoelstelling van de kinderopvangtoeslag, namelijk het ondersteunen en stimuleren van de arbeidsparticipatie van ouders met jonge kinderen, beter gerealiseerd wordt.
  2. Het maximum uurtarief kinderopvangtoeslag wordt per 1-1-2023 verlaagd met € 0,15. Dit vanwege de extra kosten met betrekking tot de verscherpte controle (toezicht) door de GGD. Eerder heeft het kabinet gemeld dat dit nodig is om de kwaliteit van de gastouderopvang beter te kunnen borgen. De intensivering stelt gemeenten in staat om de frequentie en reikwijdte van het toezicht onder gastouders te vergroten. Door de bekostiging hiervan, stijgen de structurele uitgaven aan de kinderopvangtoeslag naar verwachting met € 6,4 miljoen. De dekking wordt bekostigd uit het macrobudget dat beschikbaar is voor de kinderopvangtoeslag en zal daarom een negatief, inkomenseffect voor ouders hebben. De maatregel beoogt de kwaliteit van de gastouderopvang te verhogen. De kosten van de maatregel worden daarom gelegd bij de ouders die ervan profiteren: ouders die gastouderopvang afnemen.

BMK positief over loslaten KGU
Wij zijn positief over het loslaten van de koppeling gewerkte uren (KGU). Het is de eerste stap op weg naar een meer eenvoudige bekostiging voor ouders met minder verrekening aan het einde van het jaar. Vooral voor flexwerkers en zzp’ers is dit van groot belang.

BMK vindt het onbegrijpelijk dat kosten worden verhaald op ouders
De BMK vindt het onbegrijpelijk dat de kosten die horen bij de keuze om het toezicht van de GGD te intensiveren, worden verhaald op ouders. Doordat de eigen bijdrage voor ouders hoger wordt, wordt gastouderopvang dus duurder en minder toegankelijk. Deze keuze is hoogst opmerkelijk in een tijd dat kinderopvang straks 95 % en op termijn 100 % door de overheid wordt bekostigd. Gastouderopvang wordt onder meer in hoge mate afgenomen door medewerkers in de zorg (vanwege de flexibele tijden), maar ook door opvoeders met een minder hoog inkomen. Twee doelgroepen die absoluut niet méér belast moeten worden. Het is een keuze waar geen draagvlak voor bestaat in de sector en zeker niet onder maatschappelijke kinderopvangorganisaties. Wij begrijpen en ondersteunen de keuze om het toezicht te verbeteren, maar zijn van mening dat de overheid dan ook boter bij de vis moet doen en hier €6,4 miljoen extra voor moet uittrekken, in plaats van de ouders de dupe te laten zijn.

BMK juicht intensivering van toezicht toe
We zijn positief over de keuze voor de intensivering van het GGD toezicht ten behoeve van de kwaliteit van de gastouderopvang. Voorheen was de landelijke verplichting dat 5 á 10 % van alle gastouders per jaar bezocht moesten worden. Het kon dus voorkomen dat gastouders zo’n drie jaar geen GGD toezicht over de vloer kregen. Al pleiten wij vanaf het begin van de voornemens van SZW voor niet alleen intensivering van de hoeveelheid van het GGD toezicht, maar daarnáást ook intensivering van de kwaliteit van het toezicht op de gastouderopvang. Een visie en oplossingen m.b.t. de verbetering van de kwaliteit van het toezicht op de gastouderopvang vanuit de BMK en haar leden zijn gedeeld met SZW. Ook hebben wij aangegeven dat prioriteit ligt bij de kwaliteitsverhoging bínnen de sector, het investeren in gastouders en medewerkers van het gastouderbureau. In het verlengde daarvan is het de beurt aan de GGD om te toetsen hoe die kwaliteitsverhoging verloopt en dit te versterken. Nu is er voor gekozen om éérst te investeren in het toezicht en (mogelijk) later pas in de kwaliteit van de gastouderopvang zelf.

Reageren op de internetconsultatie

  • Bovengenoemd besluit is nog niet definitief. Tot 22 maart a.s. kan er inhoudelijk gereageerd worden op dit voorgenomen besluit.
    Reageer via: Internetconsultatie.
  • Let op: als je je reactie hebt gegeven (maximaal 2500 woorden), dan dient deze nog bevestigd te worden via een link die je per mail ontvangt.
  • Maak vooral gebruik van tekst hierboven waarin de onze BMK-reactie en onderbouwing geven. En vul dit naar gelieve aan met een eigen mening en ervaringen.

 

Voorbeeldbrieven
We schreven deze brieven samen met de andere branche partijen waaronder Stichting Nysa, de voortrekker van dit initiatief. En we stuurden deze brieven eerder al naar onze leden.

Download Brief gastouderbureau

Download Brief gastouder

Download Brief ouder

 

het delen van de brieven met bureaus, gastouders en ouders en de oproep tot reageren op de internetconsultatie

Deel dit nieuwsbericht